Ochotnica Dolna

Ochotnica Dolna jest malowniczą wioską , należącą do województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Najstarsza wzmianka o dolinie Ochotnicy znajduje się w dokumencie lokacyjnym sąsiedniej wsi Tylmanowa z 1336 r. Pierwotna nazwa wsi powtarza nazwę rzeki „Ochodnicza”. Ochotnica do 1910 roku była jedną wsią o olbrzymim rozproszeniu zabudowy. Mimo podziału administracyjnego i parafialnego na Górną i …